En relació a l’activitat esportiva del CNSF, en primer lloc, indicar que queda clar el posicionament de Veïns en el sentit del fet que NO els agrada gens l’esport federat i menys el d’àmbit estatal, situació que potser caldria manifestar obertament sense “llençar la pedra i amagar la mà”, per tal que totes les entitats esportives de la ciutat ho tinguin en compte. (potser haurien d’explorar una mica més quins són els beneficis de l’esport en la salut i la importància dels hàbits esportius en els infants i joves). […]

read more