ALTA ONLINE | DOCUMENT SEPA

Ordre SEPA. Domiciliació bancària.

Ordre SEPA [CNSF]

"(Obligatòri)" indicates required fields

Tipus de pagament - Tipo de pago - Type of payment(Obligatòri)

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament.
Una vegada signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada al creditor perquè en sigueu custodis. Nota: Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat
financera.
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. Nota: Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Wavecontrol Cnsf Elcomplex

UN CLUB AMB VALORS

Segueix-nos a les nostres xarxes!

El nostre Club porta cinquanta anys treballant en la formació personal de molts esportistes de la nostra ciutat, per ser un complement que els ajudi a tenir un millor desenvolupament integral de la persona mitjançant la natació i el waterpolo.