Abans de les eleccions municipals va tornar a sortir un article del Sr. Bonilla, el CNSF ja descarta DEL TOT una mala interpretació, directament menteix i a més ho fa amb mala intenció. En primer lloc, “el tribunal de cuentas” no pot investigar al Club (i ho sap perfectament) perquè no té competències per fer-ho, és un organisme de gestió pública. És més, si fos com diu aquest “l’il·luminat” poden revisar TOT el que sigui necessari sense cap problema. […]

read more