Parlar de disciplina en l’esport és un ítem fonamental tant en esports individuals com en esports col·lectius. Sense orientació no es poden assolir els objectius fixats.

read more